THE CREST RESIDENCE THỦ THIÊM

  • Khách hàng: Saram
  • Vị trí: Quận 2
  • Diện tích: 111m2
  • Các khu vực: phòng khách bếp