QUY TRÌNH THIẾT KẾ

Hợp đồng thiết kế
Đo đạc thực tế sơ bộ
Thống nhất brief
Lên concept và bố trí công năng
Vẽ 3D
Phản hồi - Chỉnh sửa bản vẽ 3D (lần 1)
Phản hồi - Chỉnh sửa bản vẽ 3D (lần 2)
Phản hồi - Chỉnh sửa bản vẽ 3D (lần 3)
Chốt thiết kế 3D
Chốt mã vật liệu
Danh mục thiết bị gia dụng
Triển khai kỹ thuật
Gặp khách giải thích bản vẽ kỹ thuật

QUY TRÌNH THI CÔNG

Chốt hạng mục thi công
Hợp đồng thi công
Đo đạc kích thước thực tế
Chốt bản vẽ triển khai
Chốt mã vật liệu
Danh mục thiết kế gia dụng
Sản xuất vật liệu và thi công
Nghiệm thu và bàn giao